Mimarlık Kaçınılmayan Sanat

 • Körler resimleri göremez, sağırlarsa müziği işitmezler ancak diğer bütün insanlar gibi onlarda bir şekilde mimarlıkla ilgilenmek zorundadır. Mimarlık yalnızca bir barınak ya da koruyucu bir şemsiye değil aynı zamanda insan etkinliğinin ve özleminin fiziksel kaydı, bize bırakılmış kültürel kalıttır.
 • “Mimarlık doğanın yapamadığıdır.” Louis Kahn
 • Kimliğimizi muhafaza etmek istiyorsak geçmişimizin “kabuk”unu yok etmemeye özen göstermeliyiz, çünkü o özlemlerimizin ve başarımlarımızın fiziksel kaydıdır.
 • Ruskin’in doğru olarak saptadığı gibi, kendimizinkini değilse de geçmişteki herhangi bir dönem ya da kültürün mimarlığını anlamak istiyorsak, mimarlığın ilettiği mesajın ne olduğunu tam olarak anlamadan önce, bu dönemin tarihini ve yazınını, yani eylemlerin ve düşüncelerinin kayıtlarını çok iyi özümsememiz gerekir.
 • Mimarlık sözel olmayan bir iletişim biçimidir; onu üretmiş olan kültürün sessiz bir kaydıdır.
 • Sir Herbert Read’in yazdığı gibi, sanat, “simgesel bir söylem tarzıdır ve simgenin olmadığı, dolayısıyla da söylemin olmadığı yerde sanat yoktur.”
 • Eğer yapı bize tuhaf görünüyorsa, bunun olası nedeni, sunulan simgenin mevcut sözlükçemiz içinde bulunmamasıdır.

Mimarlığın Öğeleri

 • Tüm diğer işlemsel sanatlarda olduğu gibi mimarlıkta da, amaç işlemi yönlendirmelidir. Amaç iyi yapmaktır. İyi yapmanın üç koşulu vardır: Kullanışlılık, Sağlamlık ve Güzellik. Sir Henry Wotten, The Elements of Architecture, 1624
 • “Vitruvius’un yararlılıkla kastettiği şey, odaların ve mekanların kullanımlarını hiçbir şeyin engelleyemeyeceği biçimde düzenlenmesi ve böylece yapı yeriyle kusursuz bir uyum içinde olmasıdır. Sağlamlık ise temellerin sağlam olması ve yapı malzemelerinin özenle seçilmesi anlamına gelir. Güzellikle kastedilense “yapının görünüşünün hoş ve zarif olması ve öğelerin doğru simetri  kurallarına göre orantılanmış olmasıdır.
 • Gropius, yeni mimarlık hakkında şunları yazıyordu: ” Bir şey doğası tarafından belirlenir ve eğer uygun çalışacak şekilde biçimlendirilecekse, özü incelenmeli ve tam olarak kavranmalıdır.
 • Le Corbusier; yeni çağ ve yeni mimarlık için çağdaş konutun işlevsel yetersizliğini, “konut içinde yaşanılan bir makinedir.” diye tanımlıyor.
 • “Mimarlığın amacı kusursuz ve dolayısıyla en güzel verimliliğin yaratımıdır.” Bruno Taut
 • “Bir yapı yaptığınızda bir yaşam kurarsınız. O yaşamın içinden çıkar ve onunla gerçekten bir yaşam kurarsınız. Sizle konuşur o. Bir yapının yalnızca işlevinin anlarsanız, o bir yaşam çevresi olmayacaktır. Louis I. Kahn
 • Yapı olası gelecek etkinlikleri yanıtlayabilecek şekilde tasarlanmalıdır.
 • Bir yapı aynı zamanda simgesel işlevlere de sahiptir ve kullanımına ilişkin görünür bir bildirimde bulunur.
 • Hiç bir yapı bütünüyle tek bir işlev türüne adanamaz. Çoğu yapı salt yararcı işlevle simgesel işlevin bir karışımını içerir.
 • İyi mimarlığın yerine getirmesi gereken fiziksel ve fizyolojik işlevler de vardır. Bir örnek olarak, bir doktorun ofisindeki bekleme odası ya da bir hastanenin acil bölümü çoğu insanın kaygı duyduğu yerlerdir. Mimar, antiseptik bir klinik atmosferi yaratmak yerine, bahçe manzaralı bir evin oturma odasını andıran evcil bir atmosfer yaratarak bu kaygıların azalmasına yardımcı olabilir.
 • Mimarlık işlevsel yararlılık ve yapısal gösteriden daha fazla şeydir – o insan yaşamını şekillendiren kaptır.
Advertisements