• Kitabın yazarları burada, mimari biçimin çağları aşıp sonsuza uzanan niteliğinden çok, ilettiği geçici anlam ve iletilerle ilgilenmektedir.
 • Venturi için bir yapının değeri öncelikle fiziksel çevreyle kurduğu ilişkinin niteliğine göre ölçülür. Bu, sadece tarihsel, yerel ve geleneksel mimariyle ilişki anlamına gelmez; bu, o çevrenin o andaki oluşumuyla da kurulan ilişkidir, o oluşumun etkenlerini de göz önüne alır.
 • Yol kenarı mimarisi ise, kentlerin hızla ve düzensiz bir şekilde büyümesi sonucu , 20. yüzyılda ortaya çıkan bir olgudur.
 • 20. yüzyılın büyük tasarımcı mimarları mesleki kamuoyuna yalnız inşai değil, yazılı belgeler de sunmak gibi bir zorunlulukla yüz yüze bulunuyorlar.
 • Öğrenme sürecinde usa ters düşen bir durum vardır: İleriye gitmek için tarihe ve geleneklere bakarız; yükselebilmek için de daha aşağılara, daha kötü olana bakabiliriz. Yargılamayı erteleyerek, ileride bu ertelemeyi daha hassas bir yargıya varmada araç olarak kullanabiliriz. İşte bu, çevremizdeki her şeyden bir şeyler öğrenebilmenin yoludur.
 • Modern mimarlık kuramcıları mimarlığı resimden, yontudan ve yazından ayıran en önemli öğenin mekan olduğunu kabullenerek kendilerini tüm varlıklarıyla bu konuya verdiler.
 • Özgün yapıtların yaklaşık kopyalarını kaynak olarak kullana kullana yüksek nitelikli kaynak-yapıttan düşük nitelikli kaynak-yapıta olan bu geçiş otuz yılda gerçekleşti.
 • Mimarlar yapıların içinde tabela kullanımına karşı çıkarlar: “Eğer plan açık seçikse nereden gitmek gerektiğini görebilirsiniz.” Fakat karmaşık programlar ve yerleşimler, mekanın hizmetinde olan ve strüktür, biçim, ışık üçlüsünden oluşan yalın mimari bütünlüğün ötesinde, karmaşık iletişim sistemlerinin bileşimlerini gerektirirler. Bunlar ince anlamlı bir mimarlıktan daha çok, iletişimin doğrudan kurulduğu bir mimarlık önerirler.
 • Cadde halka aittir. Yapılar ve tabelalar ise özeldir. Tümünün birlikteliği sürekliliği ve süreksizliği, devinimi ve durağanlığı, belirliliği ve belirsizliği, el birliğini ve rekabeti, ortaklığı ve acımasız bireyciliği aynı anda bağrına basar.
 • Bir tabelanın yaşlanma hızı, bir yapınınkinden çok bir arabanınkine benzemektedir. Bunun nedeni fiziksel eskime değil rekabettir.
 • İyi bir reklam tekniği ürünlerin farklılaşmasını gerektirir.
 • Basık tabanıyla bu karmaşık labirent, dışarının ışığıyla ve mekanıyla ilişki kurulmasına asla izin vermez. Bu da içeride bulunan kişinin zaman ve mekan kavramını tümüyle ortadan kaldırır. Zamanın sınırı yoktur, çünkü öğle ışığıyla geceyarısı ışığı birbirinin aynıdır. Mekan da sınırsızdır, çünkü yapay ışık sınırları tanımlamaz, ancak belirsizleştirir.
 • Eskiden hacim elde edilen açıklığa bağımlıydı (bu strüktürel bir sorundu); istenilen yükseklik istenilen açıklıktan göreceli olarak daha kolay elde edilirdi. Bugün ise açıklığı geçmek kolaylaştı, dolayısıyla hacim, yüksekliğe bağımlı hale geldi. Topu topu üç metre yüksekliğinde olan tren istasyonları, lokantalar, önleri sıra kemerli alışveriş merkezleri, günümüzde, anıtsallık anlayışında bir değişiklik olduğunu yansıtır. Geçmişte, geniş açıklıklar ve onlarla uyumlu yükseklikler, mimari anıtsallığın zorunlu öğeleriydiler.
 • Geleneksel anıtsallık, büyük ölçek ve birleştirilmiş mimari öğeler aracılığıyla elde edilmiş toplumsal bütünlüğü anlatır.
 • Loş bir lokantanın küçük odalı, basık kocaman labirentleri, Las Vegas gazinolaranın  yaptığı gibi, insanların aynı anda, hem beraber hem de ayrı olabilmesini sağlar.
 • Yapılar aynı zamanda tabeladırlar.
 • Henri Bergson, düzensizliği göremediğimiz bir düzen olarak tanımlar.
 • “Düzeni oluşturan ve birbirleriyle öğeler üzerinde denetimi sürdüren şey”, bütünlüktür. “Kargaşaya varmaya kıl payı kalmıştır. Düzene gücünü veren işte bu yakınlık ve aynı zamanda hala ondan sakınıyor olabilmemizdir.
 • Bütün kentler, devinen insana -işlevsel, simgesel ve ikna edici- bilgiler iletirler.
 • Tabela mı yapının kendisidir yoksa yapı mı tabelanın kendisidir?
 • Yeni biçimi ve mekanı anlamanın bir yolu; onu eskiyle ve değişik olanla karşılaştırmaktır. “Kendiliğinden gelişmiş” bir biçimi onunla aynı değerde tasarlanmış bir eşiyle ve başka kültürlerden gelen “grup biçimleriyle” karşılaştırın.
 • Yeni biçimini anlamanın bir başka yoluysa, önce onu dikkatlice betimleyip sonra onda var olanı çözümlemektir.
 • Kent, arazi üzerinde bir doku oluşturan, birbirlerine sıkı sıkıya bağlı etkinliklerin tümüdür.
Advertisements